lnwshop logo

ยินดีต้อนรับ ว่าที่นายทหาร

ข่าวเด่นประจำเดือน


ข่าวเปิดสอบล่าสุด

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
11 ม.ค. 2561
แนวข้อสอบที่แนะนำ ปี 2561สั่งในเว็บนี้หรือที่ไลน์ไอดี barameebook
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2561
30 ธ.ค. 2560
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนการรับเข้าศึกษา ประเภททุนส่วนตัว จำนวน 80 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย สายสามัญ ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเท…
100 อัตรา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2561
100 อัตรา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2561
30 ธ.ค. 2560
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี) จำนวน 100 คน โดยจำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่.- 1 ทุนกองทัพบก จำนวน 20 คน รับเฉพาะเพศหญิง 2 ทุนส่วนตัว จำนวน 75 คน ( เพศชาย ไม่เกินจำนวน 15 คน เพศหญิง จำนวน 60 คน) 3 ทุนอ…
กช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง
กช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง
29 ธ.ค. 2560
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารช่าง) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 200 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในส่วนกำลังรบและสนับสนุนการรบ และเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนทหารช่าง เมื่อส…
ประกาศรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2561
13 ธ.ค. 2560
ประกาศรับสมัครนักเรียนนายสิบ ทหารบก แล้ว !!! กรมยุทธศึกษาทหารบก และ โรงเรียนเรียนนายสิบทหารบก ประกาศรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2561 กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนา…
มทบ.36 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 9 อัตรา
มทบ.36 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 9 อัตรา
12 ธ.ค. 2560
ประกาศมณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 อัตรา ดังนี้.- ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร 9 อัตรา 1.ตำแหน่ง พลนำสาร ( อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่ง ช่างกล ( อ…
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน และสิบตรีกองประจำการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 24 อัตรา
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน และสิบตรีกองประจำการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 24 อัตรา
06 ธ.ค. 2560
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน และสิบตรีกองประจำการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 24 อัตรา ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร 24 อัตรา 1.ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ ( อัตรา สิบเอก) จำนวน 3 อัต…
ประกาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 5 อัตรา ด่วนเลย!
ประกาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 5 อัตรา ด่วนเลย!
04 ธ.ค. 2560
ประกาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 5 อัตรา ด่วนเลย! ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร 5 อัตรา (อัตราสิบเอก) 1.ตำแหน่ง นายสิบห้องปฏิบัติการ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา 2.…
ระเบียบการรับสมัครตัวเต็ม กองบัญชาการกองทัพไทย 137 อัตรา ปี 2561
ระเบียบการรับสมัครตัวเต็ม กองบัญชาการกองทัพไทย 137 อัตรา ปี 2561
18 พ.ย. 2560
รายละเอียดเล่ม วิชาทั่วไปทุกกลุ่ม คลิ๊กรายละเอียดเล่ม วิชาเฉพาะกลุ่มสารบรรณ 1,2 คลิ๊กรายละเอียดเล่ม วิชาเฉพาะกลุ่มพลขับ คลิ๊กสั่งหนังสือได้ที่ไลน์ ไอดี : barameebook
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รุ่นที่ 2 จำนวน 100 อัตรา จำหน่ายใบสมัครสอบตั้งแต่ 20 ต.ค.60 - 3พ.ย.60 เว้นวันหยุดราชการ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รุ่นที่ 2 จำนวน 100 อัตรา จำหน่ายใบสมัครสอบตั้งแต่ 20 ต.ค.60 - 3พ.ย.60 เว้นวันหยุดราชการ
12 ต.ค. 2560
เปิดจำหน่ายใบสมัครสอบ ตั้งแต่ 20 ต.ค.60 - 3พ.ย.60 เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จว.ลพบุรี ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รับสมัครด้วยตัวเอง ในวันที่ 30-3 พ.ย.60 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ(ข้างสระน้ำนายเทีย…
เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ 1 - 30 ต.ค.60 รับสมัครนายสิบสัสดี 100 อัตรา
เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ 1 - 30 ต.ค.60 รับสมัครนายสิบสัสดี 100 อัตรา
30 ก.ย. 2560
แนวข้อสอบ ที่แนะนำ สำหรับปีนี้ ฉบับปรับปรุงปี 2561สั่งได้ที่ กดที่รูป หรือที่ไลน์ ไอดี barameebook
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2561
22 ก.ย. 2560
แนวข้อสอบ ที่แนะนำ สำหรับปีนี้ฉบับปรับปรุงปี 2561สั่งได้ที่ กดที่รูป หรือที่ไลน์ ไอดี barameebook

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม3,993,193 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด2,587,031 ครั้ง
เปิดร้าน11 ก.พ. 2558
ร้านค้าอัพเดท22 ม.ค. 2561

 

ห้วงการรับสมัครสอบ

 

Go to Top