lnwshop logo

ยินดีต้อนรับ ว่าที่นายทหาร

ข่าวเด่นประจำเดือนข่าวเปิดสอบล่าสุด

<รายละเอียดการรับสมัคร> สอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
<รายละเอียดการรับสมัคร> สอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แนวข้อสอบแนะนำ รายละเอียดเล่ม คลิ้กที่ภาพครับ สั่งง่ายๆทางไลน์ไอดี barameebook
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
3 เดือนที่ผ่านมา
แนวข้อสอบที่แนะนำ ปี 2561สั่งในเว็บนี้หรือที่ไลน์ไอดี barameebook
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2561
3 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนการรับเข้าศึกษา ประเภททุนส่วนตัว จำนวน 80 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย สายสามัญ ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเท…
100 อัตรา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2561
100 อัตรา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2561
3 เดือนที่ผ่านมา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี) จำนวน 100 คน โดยจำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่.- 1 ทุนกองทัพบก จำนวน 20 คน รับเฉพาะเพศหญิง 2 ทุนส่วนตัว จำนวน 75 คน ( เพศชาย ไม่เกินจำนวน 15 คน เพศหญิง จำนวน 60 คน) 3 ทุนอ…
กช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง
กช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง
3 เดือนที่ผ่านมา
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารช่าง) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 200 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในส่วนกำลังรบและสนับสนุนการรบ และเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนทหารช่าง เมื่อส…
ประกาศรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2561
4 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศรับสมัครนักเรียนนายสิบ ทหารบก แล้ว !!! กรมยุทธศึกษาทหารบก และ โรงเรียนเรียนนายสิบทหารบก ประกาศรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2561 กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนา…
มทบ.36 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 9 อัตรา
มทบ.36 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 9 อัตรา
4 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศมณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 อัตรา ดังนี้.- ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร 9 อัตรา 1.ตำแหน่ง พลนำสาร ( อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่ง ช่างกล ( อ…
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน และสิบตรีกองประจำการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 24 อัตรา
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน และสิบตรีกองประจำการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 24 อัตรา
4 เดือนที่ผ่านมา
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน และสิบตรีกองประจำการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 24 อัตรา ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร 24 อัตรา 1.ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ ( อัตรา สิบเอก) จำนวน 3 อัต…
ประกาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 5 อัตรา ด่วนเลย!
ประกาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 5 อัตรา ด่วนเลย!
4 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 5 อัตรา ด่วนเลย! ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร 5 อัตรา (อัตราสิบเอก) 1.ตำแหน่ง นายสิบห้องปฏิบัติการ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา 2.…
ระเบียบการรับสมัครตัวเต็ม กองบัญชาการกองทัพไทย 137 อัตรา ปี 2561
ระเบียบการรับสมัครตัวเต็ม กองบัญชาการกองทัพไทย 137 อัตรา ปี 2561
5 เดือนที่ผ่านมา
รายละเอียดเล่ม วิชาทั่วไปทุกกลุ่ม คลิ๊กรายละเอียดเล่ม วิชาเฉพาะกลุ่มสารบรรณ 1,2 คลิ๊กรายละเอียดเล่ม วิชาเฉพาะกลุ่มพลขับ คลิ๊กสั่งหนังสือได้ที่ไลน์ ไอดี : barameebook
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รุ่นที่ 2 จำนวน 100 อัตรา จำหน่ายใบสมัครสอบตั้งแต่ 20 ต.ค.60 - 3พ.ย.60 เว้นวันหยุดราชการ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รุ่นที่ 2 จำนวน 100 อัตรา จำหน่ายใบสมัครสอบตั้งแต่ 20 ต.ค.60 - 3พ.ย.60 เว้นวันหยุดราชการ
6 เดือนที่ผ่านมา
เปิดจำหน่ายใบสมัครสอบ ตั้งแต่ 20 ต.ค.60 - 3พ.ย.60 เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จว.ลพบุรี ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รับสมัครด้วยตัวเอง ในวันที่ 30-3 พ.ย.60 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ(ข้างสระน้ำนายเทีย…
เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ 1 - 30 ต.ค.60 รับสมัครนายสิบสัสดี 100 อัตรา
เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ 1 - 30 ต.ค.60 รับสมัครนายสิบสัสดี 100 อัตรา
6 เดือนที่ผ่านมา
แนวข้อสอบ ที่แนะนำ สำหรับปีนี้ ฉบับปรับปรุงปี 2561สั่งได้ที่ กดที่รูป หรือที่ไลน์ ไอดี barameebook
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2561
7 เดือนที่ผ่านมา
แนวข้อสอบ ที่แนะนำ สำหรับปีนี้ฉบับปรับปรุงปี 2561สั่งได้ที่ กดที่รูป หรือที่ไลน์ ไอดี barameebook

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม4,073,220 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด2,644,010 ครั้ง
เปิดร้าน11 ก.พ. 2558
ร้านค้าอัพเดท23 เม.ย. 2561

 

ห้วงการรับสมัครสอบ 

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก